Magyar csillagok

Adás információk:

Archívum: hallgassa meg!

Elhangzott: 2024.06.13. 18:04

Hitoktatásról, animátorképzésről, kompetencia-fejlesztésről és nyári táborokról beszélgetünk Balogh László váci plébánossal.
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa

A Váci Egyházmegye 2021-ben kétmodulos hitoktatói továbbképzési rendszer kialakítását kezdte meg. A négy-ötnapos képzéseket a nyári időszakban tudják megvalósítani tábor formájában, amely természetesen egyben lehetőséget ad a katekétáknak a lelki felfrissülésre és a kapcsolatépítésre is.

A képzés célja, hogy egy többéves folyamat során a szakmai kompetenciafejlesztéssel, isten-kapcsolat támogatásával és a közösség építésével tudják segíteni a hitoktatókat. Az első modul a szakmai kompetenciák fejlesztésére, a konfliktuskezelésre, valamint az empátia fejlesztésére fókuszál, emellett társadalmi kérdésekkel is foglalkozik. A második modul az emmauszi útról, azaz a kísérésről és a közösségről szól, ezzel együtt a lelki fejlődést szolgálja.

Az animátor szó gyökere az „anima”, azaz lélek, lélegzet és a belőle képzett főnév minden esetben olyan személyre utal, aki megmozgat, életet ad. Azokat a személyeket nevezzük animátoroknak, akik egy közösség tevékenységét ösztönzik, szervezik, segítik, hogy ott új kezdeményezések bontakozhassanak ki.

A Váci Egyházmegyében felismertük, hogy az egyházközségek életének megszervezésében egyre fontosabb, hogy civilek is részt vegyenek, különös tekintettel azokra a településekre, ahol nincs állandó lelkipásztori jelenlét. Ezért jött létre az animátorképzés, mely az országban egyedülálló módon indult el egyházmegyénkben.

A kétéves képzés során havonta egy-egy képzési alkalmon vesznek részt a leendő animátorok. Az első év teológiai képzést biztosít azok számára, akik ilyen tanulmányokat nem folytattak korábban. A második évben pedig önismeret, csoportdinamika, vezetéselmélet, kommunikáció és konfliktuskezelés a téma, elméleti és gyakorlati megközelítésben. Emellett az egyházi közösségek fejlesztésének lehetőségeivel, sajátosságaival is foglalkoznak, ahogy a missziós egyház kihívásaival, de a képzés része személyes erőforrások, hiányok feltárása és az ezekre vonatkozó reflexió is. Az animátorok megismerkednek a Váci Egyházmegye szakpasztorációs szervezeteivel, és közösen gondolkodnak arról, hogyan tudnak a jövőben egymást segítve hálózatban működni.

2023. júniusában került sor az első végzett évfolyam küldetési szentmiséjére. Kilenc fő kapott oklevelet, közülük egy fő kapott félállású szerződést a saját plébániáján, a többiek egyelőre önkéntesként tudják végezni az animátori feladatokat. Az első animátorok a hitoktatók közül kerültek ki.

A képzési tematika kidolgozója Balogh László atya, a Váci Egyházmegye hitoktatási referense és az animátor-képzés felelőse.

Kapcsolódó képek:Az egyházmegyéket bemutató sorozatunkban megismerhetik azok életét, intézményeit, mindennapjait és sajátosságait. A címerrel megjelölt műsoraink június 12-13-án mind a Váci Egyházmegyéről szólnak.

Legutóbbi adások:

2024. július 11.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. július 04.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Kürthy András, a világhírű operarendező mesél kalandos életéről, amelynek tanulsága, hogy a történelem sű
újtotta élethelyzetekből is fölszárnyalhat sorsunk..
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. június 27.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
dr. Magyar Gábor a saját maga teremtette családi gazdaságával példát mutató orvos beszél életéről. életfilozófiájáról.
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. június 20.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
A hazáért mindhalálig -a gazdálkodó orvos dr. Magyar Gábor életfilozófiája,
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. június 13.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Hitoktatásról, animátorképzésről, kompetencia-fejlesztésről és nyári táborokról beszélgetünk Balogh László váci plébánossal.
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
» bővebben...
2024. június 06.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
A Püski Könyvesház - a magyar kultúra szent helye
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
» bővebben...
2024. május 30.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Séta Zórád Ernő körül - leányával, Zórád Katalinnal
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. május 23.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Elveszett nemzedék - Válogatás Albert Gábor levelezéséből
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
» bővebben...
2024. május 16.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Camino Steve, az utazó blogger
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
» bővebben...
2024. május 09.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Varga Attila és a Boanergész
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
» bővebben...


Következő adások:

2024. július 18.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. július 18.
csütörtök
23:00
Magyar csillagok (ism.)
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. július 25.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. július 25.
csütörtök
23:00
Magyar csillagok (ism.)
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa
2024. augusztus 01.
csütörtök
18:04
Magyar csillagok
Szerkesztő: Kövesdy Zsuzsa

Partnereink: