IMPresszum

 

Magyar Katolikus Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044916

Telefon: 061-255-3333

Felelős kiadó: Spányi Antal vezérigazgató

 

 

Honlapdesign: www.estercom.hu

Partnereink: