Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Ünnepe: január 7.
Rajmund rendi elöljáróként vezette a rábízottakat. Kérjük Istent, hogy adjon ma is Egyházának jó vezetőket, akik Isten útján vezetik a keresztény népet, és tanúságot tesznek az Isten szeretetéről.
A Barcelona melletti Pennafort várában született 1175 körül. Az aragóniai királyi családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és gyóntatója volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa rendeleteinek gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend főnökévé választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi Szent Péterrel megalapította a Fogolykiváltók rendjét (Mercedariusok). Barcelonában halt meg 1275 január 6-án. Reá emlékeztet a szentmise Kezdőéneke: Az Úr lelke rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével indítson minket is törvényei ismeretére, és a szeretet parancsának betöltésével eljuthassunk a szentek tudományára.
  1. Vonzz minket is, Urunk, követésedre és szolgálatodra.
  2. Add, hogy szeretetedet mindennél többre értékeljük.
  3. Ajándékozz meg bennünket igazi szabadsággal, hogy ne ragaszkodjunk túlzottan semmihez sem ezen a földön.
  4. Engedd, hogy igazi buzgóság töltsön el bennünket Egyházadért.
  5. Hivatásunk betöltésével vezess bennünket a szentek társaságába.
Urunk, Jézus Krisztus! Te minden hívedet szolgálatodra hívtad meg, de a földi tevékenységeket különböző módon jelölted ki. Kérünk, Szent Rajmund közbenjárására kegyelmeddel tölthessük be hivatásunkat, hogy a felebaráti szeretetben megnövekedve, eljuthassunk Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Partnereink: