Istenes Szent János szerzetes

Ünnepe: március 8.
forrás: Hankovszky Miklós 1495 március 8-án született Portugáliában, Liszabon közelében. Nyolcéves korában kalandvágyból megszökött. Volt pásztor, katona, és rossz társaságba kerülve hódolt a szerencsejátékoknak és ivászatnak is. Katona korában harcolt a törökök ellen hazánkban is. Jobb útra tért, midőn egyszer leesett a lóról és hosszabb ideig betegeskedett. Ezután könyv- és kegyszer-árusítással foglalkozott. Avilai Boldog János egyik prédikációja annyira megrendítette, hogy életét a betegek és szegények gondozására szentelte. Kórházat alapított, és azt kétkezi munkájával és koldulással tartotta fenn. A szellemi fogyatékosokról való gondoskodásával messze megelőzte korát. Az Irgalmas rendet ő alapította. Egy fuldokló kisfiú kimentésekor súlyos betegséget szerzett, és abba halt bele 1550 március 8-án, éppen a születésnapján, Granadában. 1690-ben avatták szentté. XIII. Leó pápa pedig a kórházak védőszentjévé tette. Érvényes rá az Úr szava: Jöjjetek, Atyám áldottai - mondja az Úr,
szükséget szenvedtem és gondoskodtatok rólam.
Bizony mondom nektek:
amit legkisebb testvéreim közül egynek tettetek - nekem tettétek. FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A megtérés sohasem késő. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy elhagyva régi cselekedeteinket, kedvesek legyünk Isten előtt. KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a megtört szívűeket:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki az Isten-szeretet mértékéül az irgalmas felebaráti szeretetet tetted:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki az irgalmasság cselekedetei alapján ítéled meg az embereket:
Uram, irgalmazz! A SZENTLECKÉHEZ (1Jn 3, 14-18)
Az Újszövetség egyetlen parancsa a szeretet-parancs. Ebben van összefoglalva az összes többi, mert aki a szeretet parancsát tökéletesen megtartja, abban Isten él, és ő Istenben. AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 25, 31-40)
Az Atya nem ítél meg senkit, az ítéletet egészen a Fiúnak adta. Jézus Krisztus pedig nem úgy akar ítélő Bíránk lenni, hogy elítéljen bennünket, hanem mint Jó Pásztor az örök életre akar vezetni minket. Ítéletének alapja az irgalmas felebaráti szeretet cselekedetei. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei kedvessé tesznek minket Isten és az emberek előtt. Az önzetlen felebaráti szeretet cselekedeteinek gyakorlásában kérjük segítő kegyelmedet közös imával:
  1. Add, Urunk, hogy minden emberben felismerjünk Téged, az isteni Testvért.
  2. Add, hogy önzetlen szeretettel szolgáljunk felebarátainkban Téged.
  3. Add, hogy egyetlen lehetőséget se mulasszunk el az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában.
  4. Add, hogy megkülönböztetett szeretettel forduljunk beteg testvéreink felé.
  5. Add, hogy az ítélet napján jobbodra állítson minket az irgalmas szeretet.
Urunk, Jézus Krisztus! Te megérintetted Istenes Szent János szívét, és egész életét a betegek szolgálatára rendelted. Kérünk, add, hogy az ő közbenjárására mi is értékeljük az irgalmasság cselekedeteit, és nagylelkűen gyakoroljuk az önzetlen szeretetet Általad és Érted, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, ki az irgalmasság lelkét Szent Jánosba árasztottad, kérünk, add, hogy a szeretet cselekedeteit gyakorolva választottaid közé kerüljünk országodban!

Példája: Az Egyház Te is vagy, a szeretetedről ismernek meg! Élete: 1495-ben született a mai portugáliának megfelelő Luzitániában. Nyolcévesen megszökött otthonról, hogy Madridban megtalálja szerencséjét. Csaknem száz kilóméteres gyaloglásban kimerülve egy tanyán kötött ki. Itt kezdetben pásztor volt, de közben tanulhatott. Ügyesen dolgozott, a gazda a birtok irányítását is rábízta, sőt még vejéül is fogadta volna. A nősülést a gazda zaklatva sürgette, de a fiú ezt nem vállalta. Elmenekült inkább a bizonytalanba.

Katonának állt, lassan elzüllött. Egy ütközetben leesett lováról, és így az ellenséges területen maradt. Szűz Mária segítségét kérve menekült vissza saját táborába. Rábízták a hadizsákmányt, azt azonban ébersége dacára ellopták. Mivel ártatlanságát nem tudta bizonyítani, kötél általi halálra ítélték, végül aztán egy magas rangú tiszt segítségével kegyelemmel szabadult.

Katonáskodása után szolgának állt, azonban gazdái egészsége tönkrement, vagyonuk elúszott. A végén már János tartotta el a hattagú családot. Megmentette őket. Spanyolországba visszatérve vándorárus lett, majd Avilai János szónoklata hatása alatt előbb nagyon mély nyilvános bűnbánatot tartott, őrültnek tartották és bezárták emiatt. Kórházat alapított a Spanyolországban levő Granadában. Éjszakánként fát gyűjtött, eladta, a pénzen gyógyszert vett rászoruló betegeknek. Esténként koldulni járt betegeiért, óriási adóssága volt.. Egyre több kórházat sikerült működtetniük.

Itt negyvenéves korában társaival megszervezte az irgalmas rendet. A rendet V. Sixtus Szentünk halála után 36 évvel ismerte el hivatalosan.

Egyformán szerette a nélkülözőket és betegeket, a világi apostolok példaképe. Egy tűz alkalmával a kórház betegeit sértetlenül hozta ki a lángokból. Egy áradáskor vízbeesett fiatalembert próbált sikertelenül kimenteni. Az amúgy is rendkívül legyengült János a sikertelen mentést nem tudta elviselni, rohamosan romlott az állapota. A leggondosabb ápolás sem tudta megmenteni.

Granadában halt meg 1550. március 8-án. Szentté avatása 1690-ben történt meg. XIII. Leó pápa a kórházak és betegek védőszentjévé tette.

Partnereink: