Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok

Ünnepe: március 7.
forrás: Hankovszky Miklós Septimus Severus császár uralkodása alatt, 202-ben véres üldözés tört ki Észak-Afrikában. Karthagoban börtönbe vetették Perpetuát és Felicitast másik három hittanulóval. Perpetua 23 éves, előkelő özvegyasszony volt. Csecsemőjét még a börtönben is szoptatta. Felicitas rabszolganő volt, és a börtönben szülte meg gyermekét. Március 7-én előbb az arénában egy vad tehén elé vetették, majd tőrrel agyonszúrták őket. Találóan alkalmazható rájuk a Zsoltáros szava: Tengernyi csapás hull az igazakra,
és mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
Megőrzi minden csontjukat,
hogy azokból egy sem törhet össze. FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Senki sem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megmaradhassunk Isten szeretetében. KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a végső állhatatosság kegyelmét is megadod a Téged szeretőknek:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki szenvedésedből részt adsz a Benned hívőknek:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a győzelmet is megadod azoknak, akik hűségesen nyomodban járnak:
Uram, irgalmazz! A SZENTLECKÉHEZ (Róm 8, 31b-39)
Az Atya szeretete Krisztusban kézzel fogható valóság lett. Annyira akarta üdvösségünket, hogy egyszülött Fisát adta áldozatul értünk. Krisztus önként vállalta az áldozatot, és annyira szeret minket, hogy - ha mi nem akarjuk - semmiféle hatalom el nem szakíthat szeretetétől. AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 10, 34-39)
A megkeresztelt ember földi élete sok megpróbáltatáson megy keresztül, hogy az Isten iránti szeretetünk megtisztuljon, és istengyermeki életünkhöz méltó legyen. Mert szeretetünknek Isten iránt mindent felülmúló, mindenkit megelőző szeretetnek kell lennie. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! A vértanúk hite és állhatatossága az üdvösség forrása. Az önzetlen szeretet állhatatosságáért imádkozzunk közösen:
  1. Add, Urunk, hogy mi is önmagunkat adjuk Neked, amint Te is Önmagadat adtad értünk.
  2. Mélyítsd hitünket, hogy mindennél többre értékeljük a maradandó élet kincseit.
  3. Tedd lángolóvá szeretetünket, hogy mindennél jobban szeressünk Téged.
  4. Tégy állhatatossá minket, hogy a szeretetben mindvégig kitartsunk.
  5. A vértanúk hitével és szeretetével megajándékozva vezess el bennünket Országodba.
Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a vértanúk erőssége és állhatatosságának forrása. Kérünk, fordíts meg bennünket, hogy a szent vértanúk példájára és közbenjárására mi is önfeláldozó szeretettel szeressünk Téged, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, kinek szeretetéért Szent Perpetua és Szent Felicitas vértanú asszonyok megvetették a fenyegetéseket és úrrá lettek a halál kínjain, kérünk, add meg az ő könyörgésükre, hogy a te szeretetedben szüntelenül gyarapodjun

Példája: A haláltól a gazdagság nem véd meg, a hit örök életet szerez! Élete: SZENT PERPÉTUA kisgyermekes 22 éves afrikai fiatal özvegyasszony volt. A Septimus Severus-féle üldözés alatt, 203. március 7-én Karthágóban szenvedett vértanúságot Szent Felicitásszal, hitoktatójukkal és három hitújonc társukkal (Saturninus, Secundulus és Revocatus). Apja a gyermekével érvelve próbálta hittagadásra rávenni, de ő nemet mondott. A börtönben keresztelkedtek meg, a keresztségben erőt nyert a szenvedések elviseléséhez. Rövid enyhe bánásmód után sötét, zsúfolt, elviselhetetlen börtönbe zárták őket. Egy idő után - rövid időre - gyermekét is maga mellé vehette, ez némileg enyhített a szenvedésein. Mivel végsőkig ellent mondott a hittagadásnak, 203-ban halálra ítélték. A vad tehenek nem ölték meg őt, ezért tőr oltotta ki életét.

Szent Ágoston a két szent nevét összekapcsolva hívja fel a figyelmünket a böjti fegyelem értékére, a "perpetua felicitas" (örök boldogság) lesz állhatatosságunk jutalma.

Partnereink: