A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója

Ünnepe: november 18.
A templom Istennek szentelt hely. A templom felszentelésében a templom névadó szentjét tiszteljük, akinek védelme alá helyezi magát a templomban összejövő Isten-népe. Ma éppen ezért a két fő apostolt, Pétert és Pált tiszteljük, és kérjük, közbenjárásukkal segítsenek bennünket.
Már a XII. századtól november 18-án ünnepelték Szent Péternek a vatikáni, Szent Pálnak az ostiai úton lévő bazilikáinak felszentelési ünnepét. Már a IV. században Szilveszter és Sziriciusz pápák megünnepelték a két bazilika felszentelését. Az újjáépített Szent Péter bazilikát 1626. november 18-án szentelték fel (a Szent Pál bazilikát 1854. december 10-én). Ma tehát a két főapostolt ünnepeljük. Imádságos megemlékezéssel szállunk lélekben a vatikáni dombokhoz, ahol a hatalmas bazilika hirdeti Krisztus földi helytartójának, Szent Péternek vértanúságát, és az ostiai út harmadik mérföldkövénél a Nemzetek Apostolának, Szent Pálnak fővételét.
A két bazilika a kőfaragás művészetével maradandóan hirdeti, hogy a két főapostol a legnagyobb méltóságra jutott, életükkel dicsőítették meg Istent. Erről beszél a szentmise Kezdőéneke: Fejedelemmé tetted őket az egész földön,
ezért minden nemzedék megemlékezik Rólad,
és dicsérnek Téged a népek mindörökkön-örökké. FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Krisztus küldetésében csak tiszta lélekkel járhatunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy betölthessük küldetésünket. KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elküldted tanítványaidat, hogy tanúságtevők legyenek a világban:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki csodáiddal megmutattad isteni hatalmadat:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig:
Uram, irgalmazz! A SZENTLECKÉHEZ (ApCsel 28, 11-16; 30-31)
A nagy misszionárius apostol, Szent Pál két esztendeig látszólag tétlenségre volt kárhoztatva, míg Rómában várakozott az ítéletre. Mégsem volt elveszett idő ez, mert fogságában is, bilincsbe verve is tanúságot tudott tenni testvéreinek Izrael "reménységéről". AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 14, 22-33)
Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után következő éjszaka tanítványai hitét akarta megerősíteni. Azért az éjszaka csendjében a vizen járva közeledett feléjük. Feltétlen hitet és bizalmat kíván követőitől, mert enélkül nem lehet senki sem Jézus tanítványa. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Isten nagyságát hirdeti minden templom, különösen a két főapostol bazilikája. Mi a Szentlélek templomai lettünk a keresztségben. és felszenteltek a bérmálásban. Hogy bennünk is megdicsőüljön Isten, kérjük közös imával:
  1. Add, Urunk, hogy Szent Péter és Pál apostolok tanítását és példáját kövessük.
  2. Add, Urunk, hogy egész életünkkel ragaszkodjunk Szent Péter utódához, a római pápához.
  3. Add, hogy mindig tudatában legyünk: mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk.
  4. Add, hogy ünnepi lélekkel tartsuk számon keresztelésünk és bérmálásunk napját.
  5. Add, hogy életünkkel testünkben is megdicsőítsünk Téged.
Mennyei Atyánk! Ma ünnepi lélekkel emlékezünk a két főapostol templomának felszenteléséről, mert az is a Te dicsőségedet hirdeti. Kérünk, bennünk is dicsőítsd meg Nevedet, akik a keresztségben a Szentlélek templomai lettünk, és a bérmálás felszentelésében megerősítettél kegyelmeddel. Krisztus, a mi Urunk által.

Partnereink: