Szent Márta

Ünnepe: július 29.
Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.
Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki egy ilyen alkalommal buzgó lélekkel szolgált (Jn 12,2). "De csak egy a szükséges" - mondta neki Jézus. Neki mondta e szavakat is Lázár feltámasztása előtt: "Én vagyok a feltámadás és az élet." Válaszul Márta hitvallóan Jézus Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni. Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.

Hívek könyörgése:

  1. Köszönjük, hogy barátaid lehetünk mi is, mint Szent Márta! Szenteld meg ezt az emberi kapcsolatot, hogy örök értékű legyen! Hallgass meg, Urunk!
  2. Legyen a te Titokzatos Tested kegyelmedből élő emberek szerető családja, ahová szívesen betérhet minden fáradt vándor! Hallgass meg, Urunk!
  3. Hogy öntudatos, önmagukkal kibékült nők és férfiak legyenek műved folytatóivá, amikor meg akarjuk érteni a Teljességet! Hallgass meg, Urunk!
  4. Hogy minden nemek közötti hátrányos megkülönböztetés is megszűnjön, és ne legyen akadálya többé Országod eljövetelének, titkaid kinyilvánításának! Hallgass meg, Urunk!
  5. Szenteld meg mindennapi munkánkat, hogy kezünk nyomán értékek teremjenek, és minden a Te dicsőségedet szolgálja! Hallgass meg, Urunk!
  6. Erősítsd meg örök életbe vetett hitünket, különösen olyankor, amikor szeretett hozzátartozónkat gyászoljuk! Hogy el ne felejtsük: Te vagy a Messiás, és valóban legyőzted a halált! Hallgass meg, Urunk!

Elmélkedés

Mária sírva fakadt, bizonyára Márta is együtt könnyezett az érkező zsidókkal Lázár sírjánál.
Jézus, látva a sírókat, szintén megindult, megrendült - egészen a lelke mélyéig. Az evangélista fontosnak tartja, ezért megismétli: Jézus lelkében megindulva ment a sírhoz.
Elhiszem-e, hogy Jézus együttérez velem, ahogyan senki más? Hogy megrendül a lelke mélyéig, ha gyászolok? Pedig Ő mondta, hogy aki hisz benne, ha meghalt is, élni fog. Mégis velem sír. Mert ember vagyok - és mert Ő is valóságos ember. Mivel valóságos Isten is, ezért tud velem úgy együtt lenni, ahogyan senki. Minden fájdalmamat, bánatomat ismeri - és bennük velem van.
Jézus, Isten egyszülött Fia, szűzi édesanya gyermeke, köszönjük, hogy velünk vagy a szenvedésben, velünk sírsz a gyászban, és hitünket erősíted a kilátástalanságban! Kérünk, add, hogy szeretteinkkel, akiket a halál elválasztott tőlünk, országodban örvendezve újra találkozhassunk!

Partnereink: