Templom – tér – kép

A Templom – tér – kép egyfajta vetülete mindannak, amit templomnak tekinthetünk: egyszerre mutatja meg az Oltáriszentségben elrejtett Krisztust és a hívekben, a közösségben megjelenő Megváltót. Ezek a terek keresztet formálnak, hiszen a függőleges és a vízszintes egy ponton találkozik. Ez a közös pont a hitünk.
Az Istent kereső ember évezredes hagyománnyal keresi, találja meg és alakítja a szakrális tereket. Tudatosítanunk kell azonban azt, hogy mit is gondol Isten szakrális térnek. Önmagát, a teremtett világot és benne minket! Isten Minden mindenben! A Szentírásban olvashatjuk, hogy testünk a Szentlélek temploma. Vajon mi magunk, mint templom el tudunk-e csendesedni a saját bensőnkben úgy, ahogy egy épített templomban tesszük, ami viszont pusztán vetülete a bensőnknek? Tükrözik-e mai templomaink igazán a mi benső hitéletünket? Vajon tudatában vagyunk-e, hogy valójában két lábon járó tabernákulumok vagyunk? Ha így nézzük egymást, a templom-tér tudatunk egészen kitágul!
Az építészet évezredek óta az emberi testet vette alapul az épületek kialakításakor. A liturgikus terek sem kivételek ebben, összhangban Szent Pál gondolatával: Krisztus testének tagjai vagyunk. Így templomaink bármennyire is különbözőek, városiak vagy vidékiek, gazdagon díszítettek vagy kevésbé azok, mégis minden épített templomban a kaputól a Szentségházig, a külsőtől a bensőig felismerhetjük az emberi test vonásait és életterünk közepére, a Szívre mutató megismerés útját. A Templom-tér-kép című műsor nem csupán épített templomokat mutat be, hanem minden alkalommal próbálja a külső környezetet, a települést, az ott élőket, is „láttatni” és a benső értékeket bemutatni: az élő hitet.

Adásidő: vasárnap 8:04-kor
Ismétlés: szombaton 1:00-kor

Kategória: egyéb közéleti műsorok

A műsort készíti: Közéleti szerkesztőség

Munkatársak:  Keceli Zsuzsa, Szerdahelyi Csongor, Werner-Nagy Eszter,

Legutóbbi adások:

2019. november 17.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
A kassai vértanúk ereklyéjét őrző gótikus szepsi plébániatemplom. Bemutatja: Gábor Bertalan plébános.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. november 10.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
Az egri érsekek palotájában teszünk sétát Ternyák Csaba érsekkel.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. november 03.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
Tornaszentandrás ikerszentélyű Árpád-kori templomába látogatunk. Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. október 27.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
A szatmári irgalmasok esztergomi rendházában beszélgetünk a rend múltjáról és jelenéről.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. október 20.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
Ahol nemcsak fitness van, hanem hitness is... Ravasz Csaba tolnai plébánosnál jártunk.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. október 13.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
Mazgon Gábor Baross Gábor telepi templomigazgatóval beszélget a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. október 06.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
A budai irgalmasok kápolnájában Kozma Imrével.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. szeptember 29.
vasárnap
8:04
  Templom – tér – kép
A szigetközi Dunasziget plébánosánál, Farkas István piaristánál vendégeskedünk.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. szeptember 22.
vasárnap
8:04
  Templom - tér - kép
Születésnapi beszélgetés a 90 éves Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apáttal
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. szeptember 15.
vasárnap
8:04
  Templom - tér - kép
Vendégségben a Ferences Mária Misszionárius nővéreknél.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa


Következő adások:

2019. november 23.
szombat
1:00
Templom – tér – kép (ism.)
A kassai vértanúk ereklyéjét őrző gótikus szepsi plébániatemplom. Bemutatja: Gábor Bertalan plébános.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. november 24.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
A szociális testvérek anyaházában lévő kápolna kincseiről Németh Emmával beszélget a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. november 30.
szombat
1:00
Templom – tér – kép (ism.)
A szociális testvérek anyaházában lévő kápolna kincseiről Németh Emmával beszélget a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. december 01.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2019. december 07.
szombat
1:00
Templom – tér – kép (ism.)
Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa

Partnereink: