Templom – tér – kép

A Templom – tér – kép egyfajta vetülete mindannak, amit templomnak tekinthetünk: egyszerre mutatja meg az Oltáriszentségben elrejtett Krisztust és a hívekben, a közösségben megjelenő Megváltót. Ezek a terek keresztet formálnak, hiszen a függőleges és a vízszintes egy ponton találkozik. Ez a közös pont a hitünk.
Az Istent kereső ember évezredes hagyománnyal keresi, találja meg és alakítja a szakrális tereket. Tudatosítanunk kell azonban azt, hogy mit is gondol Isten szakrális térnek. Önmagát, a teremtett világot és benne minket! Isten Minden mindenben! A Szentírásban olvashatjuk, hogy testünk a Szentlélek temploma. Vajon mi magunk, mint templom el tudunk-e csendesedni a saját bensőnkben úgy, ahogy egy épített templomban tesszük, ami viszont pusztán vetülete a bensőnknek? Tükrözik-e mai templomaink igazán a mi benső hitéletünket? Vajon tudatában vagyunk-e, hogy valójában két lábon járó tabernákulumok vagyunk? Ha így nézzük egymást, a templom-tér tudatunk egészen kitágul!
Az építészet évezredek óta az emberi testet vette alapul az épületek kialakításakor. A liturgikus terek sem kivételek ebben, összhangban Szent Pál gondolatával: Krisztus testének tagjai vagyunk. Így templomaink bármennyire is különbözőek, városiak vagy vidékiek, gazdagon díszítettek vagy kevésbé azok, mégis minden épített templomban a kaputól a Szentségházig, a külsőtől a bensőig felismerhetjük az emberi test vonásait és életterünk közepére, a Szívre mutató megismerés útját. A Templom-tér-kép című műsor nem csupán épített templomokat mutat be, hanem minden alkalommal próbálja a külső környezetet, a települést, az ott élőket, is „láttatni” és a benső értékeket bemutatni: az élő hitet.

Adásidő: vasárnap 8:04-kor
Ismétlés: szombaton 1:00-kor

Kategória: egyéb közéleti műsorok

A műsort készíti: Közéleti szerkesztőség

Munkatársak:  Keceli Zsuzsa, Szerdahelyi Csongor, Werner-Nagy Eszter,

Legutóbbi adások:

2020. július 05.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Egy legendás sekrestyésre, Borbély Achilles ferences testvérre emlékezik Hegedűs
Kolos.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. június 28.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
A baja Péter-Pál templomot Binszki József plébános mutatja be.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. június 21.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Horvátnádalja. Egy gyönyörű templomkertben Gyürki László atyával.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. június 14.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
A körmendi Szent Erzsébet-templom. Kiss László plébános mutatja be.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. június 07.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Mindszenty bíboros szülőfalujának templomába látogatunk.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. május 31.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
A Margit körúti rendház szakácsa és kertésze volt negyven éven át.
"Csak az a mienk, amit másoknak adunk."
"A jóságot táplálni kell."
"Kapaszkodjunk!"
Ezek voltak a kedves mondásai a legendás ferences laikus testvérnek, akire Hegedűs Kolos emlékezik.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. május 24.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
A dunaújvárosi Krisztus Király-plébániatemplom új ólomüveg ablakai.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. május 17.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Vendégségben Ajtós József palóznaki plébánosnál.
Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. május 10.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
On-line pasztoráció, a refektórium és a könyvkötészet. Szécsényi beszélgetés Hidász Ferenccel.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. május 03.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Az esztergomi ferences templomban érettségi előtt, Varga Kapisztránnal.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa


Következő adások:

2020. július 11.
szombat
1:00
Templom – tér – kép (ism.)
Egy legendás sekrestyésre, Borbély Achilles ferences testvérre emlékezik Hegedűs
Kolos.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. július 12.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Apor Vilmos, XXIII. János és II. János Pál is jelen van a szanyi háromtornyú Szent Kereszt-templomban.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. július 18.
szombat
1:00
Templom – tér – kép (ism.)
Apor Vilmos, XXIII. János és II. János Pál is jelen van a szanyi háromtornyú Szent Kereszt-templomban.
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. július 19.
vasárnap
8:04
Templom – tér – kép
Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa
2020. július 25.
szombat
1:00
Templom – tér – kép (ism.)
Templomok és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor
Zenei szerkesztő: Keceli Zsuzsa

Partnereink: