Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz
2020. április 3. péntek

 

Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz


A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is találhatunk segédanyagokat, imádságokat, melyek segítenek abban, hogy lélekben is készülhessünk Urunk
feltámadásának ünnepére: https://katolikus.hu/


a) Kapcsolódjunk be a nagyheti szertartásokba rádión, televízión vagy világhálón, melyet az alábbiakkal még közelibbé, elmélyültebbé tehetünk:


• A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a kezdődő liturgiára. Ha megoldható, készíthetünk egy házi oltárt is.
• Távolítsunk el mindent, ami zavaró. Halkítsuk le, vagy kapcsoljuk ki a környezetünkben lévő készülékeket. Ha okoskészüléken követjük a liturgiát, lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is némítsuk le.
• Imádkozzuk a mise ránk eső részeit hasonlóan ahhoz, ahogyan eddig is tettük azt egy vasárnapi szentmisén: amennyiben lehetséges, gesztusainkban és testtartásunkban is kövessük a szentmise rendjét (ülés, állás, térdelés).
• Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehetőség szerint előzzön meg a tökéletes bánat. Az alábbi imákkal is megtehetjük ezt:


- Tökéletes bánathoz

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és
oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet
megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot, hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel, de legfőképp …-al/-el
(itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak, és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam. Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem!
Ámen.

- Lelki áldozáshoz

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Vagy:
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ámen.

Az élő közvetítések alkalmait megtalálhatják a Magyar Kurír honlapján vagy a Keresztény
közvetítések gyűjteményének Facebook-oldalán is.

Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított össze a Nagyhétre, amely a szertartások otthonainkban is végezhető részeit mutatja be. Az összeállítás segítséget nyújt a családok számára, hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi linken: https://drive.google.com/file/d/1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view

 

b) Olvassuk minden nap a Szentírást.


c) A Nagyhét Zsolozsmáiba is bekapcsolódhatunk az
Imaórák Liturgiájának egy- vagy négykötetes kiadásával, illletve online felületen
(https://lh.kbs.sk/hu/default.htm) és a telefonos
applikációval is
(https://play.google.com/store/apps/detailsid=sk.breviar.android&hl=hu)

d) Az élő közvetítéseket könnyen követhetjük az online elérhető és ingyenesen letölhető Adoremus liturgikus kiadvánnyal:

https://ujember.hu/adoremus/


e) Az Éneklő Egyházban is találhatunk a Nagyhétre vonatkozó részeket, amelyekkel be tudunk kapcsolódni a liturgiákba.


f) Az otthoni keresztutak végzéséhez segítség lehet
néhány keresztút-gyűjtemény: online Keresztút-gyűjtemény:
http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujteme
ny_1.pdf


- A keresztfához megyek c. könyv, Agapé kiadó - Amelyik családban kisgyermek is van, ott javasoljuk kiemelni a keresztút állomásai közül valamelyiket (pl. Jézus elítélése, Jézus elesése, Jézus találkozása édesanyjával, Cirenei Simon segítsége, Jézus halála és feltámadása), amelyről beszélgethetünk a kicsikkel, esetleg le is rajzolhatjuk vagy el is készíthetjük közösen őket az otthon található alapanyagokból (pl. kőre
festéssel, papírkartonból, fadarabokból), és úgy beszélgessünk róluk. Közösen is
megfogalmazhatunk az állomásokhoz egy-egy imát. Mindehhez a szegedi Piarista Gimnázium honlapján is találhatunk gyerekeknek szóló keresztutat.
https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_254.ht


g) Különféle imádságokkal is készülhetünk Urunk feltámadásának ünnepére, melyekhez az
alábbiakat különösen is ajánljuk:
• Ájtatosság Jézus hét szaváról (Éneklő
Egyház, 1068. old. vagy Melléklet, 9. old.)
• Jézus Vére-litánia (Hozsanna, 66. old. vagy
Melléklet, 19. old.)
• A világosság útja (Praeorator, 131. old. vagy
Melléklet, 22. old.)


Kelt Budapesten, 2020. április 2-án


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Állandó Tanácsának jóváhagyásával

Partnereink: