Advent 1. vasárnapja
2016. november 25. péntek

 

Kedves Hallgatók!

 

2016. november 27-én, vasárnap megkezdődik az Advent időszaka.

Advent a latin  adventus, „eljövetel” szóból ered. Az egyházi év első része, a karácsonyi időszak. Alapgondolata a megtestesülésben közénk érkező Krisztus várása. Az Úr eljövetelére bűnbánó lélekkel készülünk, ezért  régebben az advent böjti idő volt. A korábban heti három, majd kétnapos, (szerdai és pénteki) böjt és a szombati hústól való tartózkodás hagyomány őrzőbb vidékeken még a XX. század  közepén is szokásban volt az idősebbek körében. Egyes adatok szerint ezeket a böjtöket még a Nyíregyháza környéki evangélikus tirpákok is megtartották. A legutóbbi évtizedekig kerülték az adventi időszak alatt a zajos mulatságokat, táncot, lakodalmat sem tartottak. llyenkor, számos kocsmában csak utasokat szolgáltak ki. Az advent hagyományos vallásos alaphangulatát Közép-Európa-szerte a hajnali mise, a roráte jelenti. Sok helyütt szokás volt, hogy a gyermekek énekszóval, csengetéssel költögették a híveket, hogy a szentmisére odaérjenek.

A rorátéhoz nagyszámú hiedelem is fűződik.  Az adventi időszak jellegzetes hagyományai közé tartozik az adventölés kántálás és szálláskeresés. Ugyancsak erre az időszakra esik több jeles nap, amelyeknek népi hagyományköre kisebb-nagyobb mértékben vallásos elemeket is tartalmaz (András, Borbála, Miklós, Luca). Ekkor van a téli napforduló ideje is, amely a téli időszak vallásos mágikus népi szokáshagyományának nagy részén érezteti hatását.  A legújabb kor adventi  szimbóluma az adventi  koszorú, ennek négy gyertyáját az adventi vasárnapokon gyújtjuk meg.

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:

Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);

Zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);

Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya);

Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet).

 

 Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

 

 

 

Partnereink: