Marchiai Szent Jakab, áldozópap

Ünnepe: november 28.
Híres ferences népszónok. 1393-ban született. Sienai Szent Bernardin tanítványa volt. Előbb hazájában, Olaszországban küzdött a fraticelliek ellen, majd a Szent Ferenc Rend reformátoraként működött. A pápa megbízásából keresztes hadjáratot hirdetett Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Magyarországra Kapisztrán Szent János halála után érkezett, 1457-ben. Boszniában mint inkvizitor működött, majd a váradi egyházmegye területén prédikált a husziták ellen. Erdélyt és Csanád megyét igehirdetőként járta végig. 1476-ban halt meg Nápolyban.
Híres ferences népszónok. 1393-ban született. Sienai Szent Bernardin tanítványa volt. Előbb hazájában, Olaszországban küzdött a fraticelliek ellen, majd a Szent Ferenc Rend reformátoraként működött. A pápa megbízásából keresztes hadjáratot hirdetett Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Magyarországra Kapisztrán Szent János halála után érkezett, 1457-ben. Boszniában mint inkvizitor működött, majd a váradi egyházmegye területén prédikált a husziták ellen. Erdélyt és Csanád megyét igehirdetőként járta végig. 1476-ban halt meg Nápolyban. Méltán alkalmazzuk rá a Zsoltáros szavát: Papjaid, Urunk, igazságba öltöznek,
és szentjeid ujjongva vigadoznak. FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten nem csak a próbatételt, hanem a kimenekvést is megadja, ha tiszta szívvel kérjük Őt. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy győzedelmesek lehessünk lelkünk ellensége fölött. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Jézus szerette népünket, és szenteket küldött hozzánk, hogy életük példájával és áldozatos munkájukkal fáradozzanak értünk. Új szent példaképekért imádkozzunk együtt:
  1. 1. Segítsd, Urunk, népünket, hogy hűségesek maradjunk Egyházadhoz.
  2. 2. Adj szentéletű papokat és főpapokat, akik életük példájával vezetnek minket.
  3. 3. Erősítsd a családokban az áldozat szellemét, hogy önfeláldozó hivatások forrásává legyenek.
  4. 4. Növeld bennünk az imádság szeretetét, hogy kegyelmet tudjunk kiesdeni testvéreinknek.
  5. 5. Add, hogy a szentek példáját követve, mi is szentek lehessünk.
Urunk, Jézus Krisztus! Szenteket küldtél hazánkba, hogy népünket az áldozatra és az önzetlen szeretetre neveljék. Kérünk, adj korunknak új szenteket, hogy munkájuk nyomán eljuthassunk Hozzád, Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.

Partnereink: