Zenei kincsestár

Elhangzott: 2022.01.21. 23:30

Adás információk:

Boldogan szenvedni
Szerkesztő: Marton Árpád

Archívum: hallgassa meg!

A Zenei Kincsestárban az európai műzene, egyúttal az európai költészet bölcsőjéhez, a XI-XII. századba vezet utunk. Ez az időszak az első a keresztény Nyugat kultúrtörténetében, amikor a vallási érzület szigorú szabályokat követő megfogalmazása mellett tág teret kapnak afféle profán érzelmek, mint a szerelem, a vágyódás, a világ forgandóságának tudatosulása. Az ember fölfedezéséről beszélhetünk tehát, jó három évszázaddal a reneszánsz művészeti forradalma előtt. A művelt Nyugat első világi művészalakja pedig a korszak jelképe, a trubadúr. A trubadúrok a közvélekedéssel ellentétben nem a viszonzatlan szerelem számkivetettjei voltak. Inkább afféle hivatásos énekmondók, akik hozzátartoztak a középkori udvar társadalmához. Számos trubadúr arisztokrata körökből került ki, de ez volt az a hivatás, amely a költői és zenei tehetség révén alacsonyabb státuszú, közrendű dalnokok számára is bebocsáttatást engedett az udvari körökbe. A trubadúrköltészet a dél-francia okszitán kultúrából szárnyalt föl, és spanyol meg olasz földön is hamar elterjedt. Egyes trubadúrok neve is fönnmaradt mind a mai napig: Paloli Berengár, Bornelh-i Girault vagy Peire Carnival nevét messze földre röpítette egy-egy jól sikerült szerzeményük. Ezek hallatán nem csupán az udvari szerelem ékes és nemes költői képeibe nyerhetünk bepillantást, de a Középkor egzotikus hangszeres zenéjébe is – elsősorban a dobok, dudák, tekerők, fidulák, hárfák, lantok és furulyák színpompás, szilaj hangzása révén. S hogy eloszlassunk egy közkeletű tévedést: a trubadúrok énekei nem csupán a reménytelen epekedést juttatták szóhoz! Ma fölhangzó első trubadúrénekünk éppenséggel azt bizonygatja, hogy költője semmiféle gazdagságra nem cserélné föl azt a boldog életet, amit az örökös éneklés, lelkendezés, udvarlás és a lovagi tornák jelentenek számára… Kedves Hallgatóink! Európa tavaszának hangjait kínáljuk tehát Önöknek a Zenei Kincsestárban két kiváló régizenei társulás: az Unicorn és az Oni Wytars életteli fölvételével.

Legutóbbi adások:

2022. május 23.
hétfő
23:30
Zenei kincsestár
1926. május 23-án hunyt el Koessler János német származású, Budapesten működő zeneszerző.

Szerkesztő: Laczó Zoltán Vince
» bővebben...
2022. május 22.
vasárnap
23:30
Zenei kincsestár
Emlékezés a 30 éve eltávozott Ránki György zeneszerzőre
Szerkesztő: Szakács Emese
» bővebben...
2022. május 21.
szombat
23:30
Zenei kincsestár
130 esztendővel ezelőtt mutatták be a Bajazzók című operát
Szerkesztő: Szakács Emese
» bővebben...
2022. május 20.
péntek
23:30
Zenei kincsestár
Égbe törő hang-ívek
Szerkesztő: Marton Árpád
» bővebben...
2022. május 19.
csütörtök
23:30
Zenei kincsestár
Válogatás Maurice André felvételeiből
Szerkesztő: Szakács Emese
» bővebben...
2022. május 18.
szerda
23:30
Zenei kincsestár
A Szellem zenéje
Szerkesztő: Marton Árpád
» bővebben...
2022. május 17.
kedd
23:30
Zenei kincsestár
Régi cseh zeneszalon
Szerkesztő: Marton Árpád
» bővebben...
2022. május 16.
hétfő
23:30
Zenei kincsestár
A Hungaroton újdonságaiból:
Farkas Gábor zongoraművész Soirées de Vienne című albumáról mutatunk be részleteket.
Szerkesztő: Laczó Zoltán Vince
» bővebben...
2022. május 15.
vasárnap
23:30
Zenei kincsestár
455 évvel ezelőtt született Claudio Monteverdi
Szerkesztő: Szakács Emese
» bővebben...
2022. május 14.
szombat
23:30
Zenei kincsestár
Válogatás Carl Reinecke szerzeményeiből
Szerkesztő: Szakács Emese
» bővebben...


Következő adások:

2022. május 24.
kedd
23:30
Zenei kincsestár
Magyarok, magyarul
Szerkesztő: Marton Árpád

» bővebben...
2022. május 25.
szerda
23:30
Zenei kincsestár
Chopin-kaleidoszkóp
Szerkesztő: Marton Árpád

» bővebben...
2022. május 26.
csütörtök
23:30
Zenei kincsestár
Ismeretlen remeklések
Szerkesztő: Marton Árpád

» bővebben...
2022. május 27.
péntek
23:30
Zenei kincsestár
Simon Preston emlékére
Szerkesztő: Marton Árpád

» bővebben...
2022. május 28.
szombat
23:30
Zenei kincsestár
235 évvel ezelőtt, 1787. május 28-án halt meg Leopold Mozart
Szerkesztő: Szakács Emese

» bővebben...

Partnereink: