FOHÁSZ JÁRVÁNY IDEJÉN
2021. január 25. hétfő

KEDVES SZENTJEINK KÖNYÖRÖGJETEK VELÜNK !

 

Mindenható, örök Isten, Te vagy az, aki a világmindenséget fenntartod, és akitől minden élet fakad. Hozzád járulunk és kegyelmedért esedezünk, mert nagy veszély fenyegeti törékeny emberi létünket egy új vírusjárvány idején.

Hisszük, hogy Te vagy a történelem Ura, és hisszük azt is, hogy ha a Te szeretetedre hagyatkozunk, akkor a legjobbat fogod kihozni minden élethelyzetből. Ebben a reményben helyezzük oltalmad alá betegeinket és családjaikat: Szent Fiad húsvéti misztériuma adjon üdvös enyhülést a testüknek és lelküknek.

Segíts mindannyiunknak, hogy mindenki megcselekedje a rábízott feladatokat, felszítva magában a kölcsönös testvériség lelkületét. Támogasd az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat, tanítókat és szociális munkásokat, hogy állhatatosan végezzék munkájukat.

Te vagy a fáradtak menedéke és a gyöngék támasza, kérünk Téged, hogy a Boldogságos Szűz Mária, és különösen az orvos, gyógyító szentek közbenjárására tarts távol tőlünk minden ártalmat.

Szabadíts meg a minket sújtó járványtól, hogy békében folytathassuk az életünket, és megújult szívvel dicsérve adhassunk hálát Neked! Bízunk Benned és Hozzád könyörgünk a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.

Partnereink: