Jegyzet

Elhangzott: 2019.03.15. 07:50

Adás információk:

Jávor Béla olvassa fel írását

Archívum: hallgassa meg!


Jávor Béla: Mit mondana Petőfi?

Március idusa történelmi eseményeket hordoz magában. Krisztus előtt 44-ben, március idusán merénylet áldozata lesz Julius Caesar, híres utolsó mondata: - Et tu mi fili, Brute! És te is fiam, Brutus! – nevelt fiának szól, aki szintén kést szúrt az uralkodóba. Azóta is ez a csalódottság mondata, s míg volt a társadalomban latinos műveltség, addig sokszor mondták, ha valakit hálátlanság ért.

Ma már nincs latinos műveltség, de megmaradt a hálátlanság, amelynek ironikus új mondata: A jóság elnyeri méltó büntetését!

Persze 1848. március 15-ike más ünnep, a győztes polgári forradalom ünnepe, pedig se nem volt győztes, se nem volt forradalom. Gyufaláng volt, mely fényesen fellobbant és épp olyan gyorsan kihunyt, ahogy fellobbant. Tényleges hatása azon túl, hogy Táncsicsot kihozta a börtönből és a tisztelt Helytartótanács remegni méltóztatott, nem volt. Az eredményeket Pozsonyban és Bécsben érte el a politika, ennek folytán került sor az április törvényekre, amelyek végül biztosították a polgári változást. Ne feledjük, már akkor is egy nagyon vékony szellemi réteg kezdeményezte és valósította meg a változásokat, a már polgárosult értelmiség, írók, költők, jogászok, egyetemisták, színészek, művészek. Az ország népe élte tovább életét a megszokott sötétségben, amit jól mutat, hogy a nyári követválasztáson egy Petőfit simán kibuktathattak Szabadszálláson és még jó, hogy agyon nem verték.

Ez a polgári fordulat a nagyon kisszámú polgárságnak volt köszönhető, a nép nem a forradalomba, hanem a szabadságharcba kapcsolódik majd bele, amikor már nem elvekért, törvényekért, hanem a haza szabadságáért kell fegyvert fogni. Amikor már az ember bőrére megy a vásár, amikor már nem a márciusi eső kopog a kalapokon, hanem a labanc golyók a mundéron, az attilán.

Március 15-ike a pest-budai polgárok ünnepe, a sajtó lefoglalásáé, egy nagy magyar vers megszületéséé, egy fiatal író és egy idősödő színésznő egymásra találásáé –közben szigorú ebédszünettel - mert a polgár saját szokásainak rabja, az ebédelés pedig ilyen.

Ha nincsenek április törvények, ha Ferdinánd császár betartja ígéretét és a játékszabályokat; ha nem nem uszul ránk Jelasics, a gyáva; ha nincs a pákozdi győzelem; ha nem törnek ránk szerbek és románok; ha a polgári forradalomból nem válik hazaféltő szabadságharc s ha mindezt nem zárja le oly gyászos bosszú, amin azóta is csak Kádár tudott túltenni, akkor e nap, március 15-ike futó 24 óra lett volna a magyar történelemben.

Mint tudjuk, minden csak úgy történik, hogy valahogy elkezdődik. Landerer nyomdája előtt még senki sem gondolt Hentzi Pestet döngető ágyúzására, a Kossuth Lajos és a Szép utca kereszteződésénél állt épületben tanácskozó első felelős magyar kormány miniszterelnöke sem gondolt arra, hogy másfél év múlva a szomszédos ferencesek kriptájában fog várni a feltámadásra.

Március 15-ike jelképes nap, a nemzet megrázta magát és e megrázásból másfél éves fényünnep lett. Fény és ünnep a nemzet történelmében. Először fény, aztán gyász, de mindvégig ünnep s ezért a mai nap minden magyarok ünnepe lett, immár 171 éve, mintegy hat-hét emberöltőnyi ideje.

Elbuktunk? Akkor igen, de húsz év múlva megvalósultak a 48-as álmok, mint ahogy a múlt században 34 év múlva megvalósultak a bukott forradalom álmai. Mert - ahogy a költő írta- nekünk Mohács kell! Lám a 29 éve megvalósult rendszerváltozás sem lett az, aminek 29 éve gondoltuk. Nem lett sikertörténet, aminek reméltük, de hát nem is volt forradalom, még egy pofon se csattant. Már pedig – ahogy Márai írta – a haza szabadságáért meg kell harcolni, ezt nem lehet ajándékba kapni, mert akkor úgy is néz ki. Nincs is a múlt századi rendszerváltozásnak emléknapja, legfeljebb egy önmaga feláldozására kész kommunista miniszterelnök és társai újra temetésének napja. De temetésből nem lesz jövő.

Mit mondana nekünk ma Petőfi, ha beszélhetne?
Talán jobb, ha nem halljuk.Legutóbbi adások:

2019. május 24.
péntek
7:50
  Jegyzet
Jávor Béla olvassa fel írását
2019. május 23.
csütörtök
7:50
  Jegyzet
Merre, Európa? Jánosi Dalma olvassa fel írását
2019. május 22.
szerda
7:50
  Jegyzet
Kipke Tamás olvassa fel írását
2019. május 21.
kedd
7:50
  Jegyzet
Szikora József olvassa fel írását
2019. május 20.
hétfő
7:50
  Jegyzet
Ébredjetek, keresztények... Horváth Pál olvassa fel írását
2019. május 17.
péntek
7:50
  Jegyzet
Mezey Katalin olvassa fel írását
2019. május 16.
csütörtök
7:50
  Jegyzet
2019. május 15.
szerda
7:50
  Jegyzet
Kipke Tamás olvassa fel írását
2019. május 13.
hétfő
7:50
  Jegyzet
Mit is jelent Európa keresztény kultúrája? Horváth Pál olvassa fel írását
2019. május 10.
péntek
7:50
  Jegyzet
Jávor Béla olvassa fel írását


Következő adások:

2019. május 27.
hétfő
7:50
Jegyzet
Horváth Pál olvassa fel írását
2019. május 27.
hétfő
20:20
Jegyzet (ism.)
2019. május 28.
kedd
7:50
Jegyzet
Szikora József olvassa fel írását
2019. május 28.
kedd
20:20
Jegyzet (ism.)
2019. május 29.
szerda
7:50
Jegyzet
Kipke Tamás olvassa fel írását

Partnereink: