2018. január 12. péntek

LÁZÁR CSABA: ARANY JÁNOS NEM TUD KIMENNI A DIVATBÓL

 

Kedves Hallgatók!

Munkatársaink, Lázár Csaba vezető bemondó és Laczó Zoltán zenei szerkesztők közös estet tartott Székesfehérváron az Arany-emlékévhez kapcsolódva.

Az alábbiakban egy rövid interjút olvashatnak a közös fellépésről.

 

Lázár Csaba nemcsak színész és rádióbemondó, hanem egy olyan irodalmi érték lelkes képviselője, aki hosszú évek óta országszerte hirdeti és terjeszti a hazai kulturális élet egy fontos szeletét. Arany János balladáival rendszeresen fellép, irodalmi esteket tart, és újra és újra bebizonyítja; Arany és összeségében az irodalom korántsem ment még ki a divatból. Az Arany-emlékév kapcsán évtizedes tapasztalatairól, az irodalom iránti szeretetről, jelentőségéről és generációs különbségekről beszélgettünk. Blogstar-interjú.

 

Annak idején miért pont Arany Jánosra esett a választása?

Arany Jánossal gimnazista koromban kötöttem életre szóló barátságot. Negyedikes koromban megnyertem 117 induló közül a III. Arany János Országos Balladamondó Versenyt Nagykőrösön, ahol a zsűri elnöke Bánffy György volt. Így kezdődött az egész.

Az Arany János-emlékév kapcsán rendszeresen fellép és az Arany-ballada esttel már 17 éve járja az országot. Minek köszönhető ez a majdnem két évtizedes siker?

Arany János fantasztikus nyelvi gazdagsága, humora, emberismerete nem tud kimenni a divatból. Színészként, rádióbemondóként munkaeszközöm az anyanyelvem.

Minden embernek, akinek fontos az anyanyelv ismerete és szeretete, nélkülözhetetlen Arany műveinek megismerése.

Nincs olyan ember, aki ne tudna idézni néhány sort valamelyik Arany-balladából. Az életünk része, magyar műveltségünk elengedhetetlen alkotóeleme. Így volt ez 17 éve és ma is.

Mik a tapasztalatai a közönséget illetően? Hogyan hat ma egy Arany János mű és hogyan hatott régebben?

Az igaz, hogy tizenéve szinte mindenki velem mondta A walesi bárdok szövegét. Ma már csak az idősebbek. Úgy tudom ma is kötelező anyag még, de talán sokkal kevesebb a memoriter vers ma, így nem csoda, ha ma már nem természetes, hogy mindenki fejből mondja. Másik tapasztalatom, hogy miközben 15 éve csak a külföldön született harmadgenerációs magyar fiataloknak kellett egy-egy régies szó jelentését megmagyarázni, ma már az itthon élő gyerekeknek is meg kell.  De meg kell! Nem az a megoldás, hogy lebutítjuk a szöveget, „maivá” tesszük, mert ezzel minden át nem örökített szó elveszik a nyelvünkből! Ez pedig súlyos hiba! A mi hivatásunkban pedig egyenesen bűn. Óriási itt a tanárok felelőssége, lelkiismerete is. Egy előadásra fel kell készíteni a gyerekeket. Nem elég beültetni őket és letudni a programot. Nekem annakidején felolvasták a majd elhangzó verseket a magyartanáraim és beszélgettünk róla. Tudom, hogy a ma fiataljai egy pergő vizualitásban élnek, mindent megmutatnak nekik, elfelejtik használni a fantáziájukat. Pedig van nekik! A felnőttek lusták, hogy megteremtsék a feltételeket ehhez, hogy ne a kényelmesebb megoldást válasszák és leültessék a tv elé őket. Mesélni kell! Szoktatni kell őket a képzeletük használatára.

A kisfiam is először unja, ha játszásiból elképzelünk egy leírt történetet, ha beszélgetünk róla, de aztán nem lehet abbahagyni a játékot! Még apa, még! –hangzik ilyenkor a szülőknek ismerős mondat. Ez segíti a versek megértését is.

Önnek van valamilyen „trükkje” annak érdekében, hogy ezek a jelentős alkotások, és mondanivalójuk a fiatalokhoz igazán eljussanak?

Nincsenek trükkök. Hinni kell a szövegben és segíteni kell a megértést.

Rögtönzött mini irodalom órákat iktatok be az elhangzó balladák közé. A keletkezésük körülményeiről, érdekességeikről. Így könnyebb eljuttatni a befogadókhoz. A gyerekeknek minden új és az idősebbeknek se árt egy kis ismeretfrissítés.

Tervez még ehhez hasonló kezdeményezéseket annak érdekében, hogy az irodalom nagyjai a hétköznapi emberekhez még inkább közel kerüljenek?

Igen dolgozom egy másik versösszeállításon, de ez még maradjon az én titkom.

A versestekről azonban nem szabad elhinni azt a vélekedést, hogy nem érdekli az embereket… hogy egy kihaló műfaj… Pedig ez nem igaz! Sőt egyre nagyobb szükségünk lesz rá.

A felnőtt előadásokon igazi, felemelő színházi élményt élhet át hallgató és előadó ma is. Gyakran száll át egy, néha több angyal is a teremben.

Forrás:www.aktualisblogstar.hu

 

Partnereink: