HÁZSZENTELÉST TARTOTTUNK
2019. január 9. szerda

 

Könyörgöjünk. - Urunk, Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék ide velünk együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék e helyről a gonosz lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áldd meg, amit teszünk, szenteld meg szerény szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával és Szentlélekkel mindörökkön-örökké. - Ámen.

Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt a hajlékot és minden lakóját. Adja nekik őrző jó angyalát. Hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit. Hárítson el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadítsa meg őket minden rettegéstől és háborgatástól és őrizze meg őket ebben a hajlékban. Aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen.

Könyörögjünk. - Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

Partnereink: